Huizhou Longteng Sports Equipment Co., Ltd           Mail 

Contact us

Contact us

Huizhou Longteng Sports Equipment Co.,Ltd

     Tel:       13692715158 / 0752-3913765 / 3913767

     Fax:      0752-3913761

    Email:    longtengalisa@163.com  

        longtengkingzhao@163.com

    Skype:  longtengalisa

 Address:  General Road,Qiuchang Town ,

     Huiyang District , Huizhou City ,

     Guangdong  Province , China